بازم نشد!!!

سلام دوستان

باز هم امام رضا(ع) ما رو نطلبید.........

این دفعه فکر میکردیم همه چیز جوره!!!!!!!!!! اما انگار دعوت آقا رو کم داشتیم و نمیدونستیم.........

از حدود یکماه قبل بلیط و جامون تو مشهد رزرو بود..........

مثلا خیالمون راحت بود..........

اما ......

وقتی صاحب خونه نخواد نمیشه........

حالا به هر بهانه ای و به هر راهی.........

مهمونی که زوری نیست.........

دعوت میخواد......

باز هم نشد...

الان بابایی رفته برای کنسلی بلیط ها.....

سه چهار روز قبل حرکت.... برای سه شنبه بلیط داشتیم...از سه چهار هفته قبل......

چقدر به بچه م وعده دادیم......زیارت...امام رضا......حرم...کبوتر ....گندم..... هواپیما.......

حالا وعده هامون به دل خودمون رو بی خیال............

انگار آقا نطلبیده بود........

لیاقت مهمونی رو نداشتیم......

التماس دعا

در پناه حق

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید