عید میلاد نور

عید میلاد نور مبارک باد

سامــــرا امشب چه نازی می کند             بـــــر زمینهــا یکه تـــــازی می کند

روز میـــــلاد گـــل نــرگس زشـــور           آسمـــــان هم عشقبــازی می کند

برخیز! که حجّت خدا مى‏آید             رحمت زحریم کبریا مى‏آید

از گلشن عسکرى گذر کن، کامروز         بوى گل نرگس از فضا مى‏آید

 ای خوش آن روزی فرج برپا شود        با دو دست فاطمه امضا شود

/ 0 نظر / 13 بازدید