هشدار سوم!!!

یک بار محترمانه ازتون خواستم، دوبار هم هشدار دادم بهتون، این بار سوم و آخر هست که دارم بهتون هشدار میدم. خودتون میدونید که بیش از 6 یا 7 مرتبه است که دارین اینجا چرت و پرت می نویسید، و من نه توهین کردم بهتون و نه هیچ کار دیگه، و فقط هشدار دادم، این بار سوم هست که هشدار میدم.

دیگه این کار رو تکرار نکنین. راستی، اینقدر هم ترسو هستید که هیچ آدرس و اثری از خودتون به جانمی گذارین. دل و جرات شما همین قدر هست فقط؟

عجب مخالفین شجاعی داره نظام جمهوری اسلامی.

/ 0 نظر / 3 بازدید