فجر انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم

برخیز، که فجر انقلاب است امروز              بیگانه صفت، خانه خراب است امروز

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد           از لطف خدا، نقش بر آب است امروز

شب طی شد و روز روشن از راه رسید           خورشید امید شرق، از غرب دمید

عیسای زمان، راز زمین، «روح خدا»                 در کالبد مرده، دمی تازه دمید/ 0 نظر / 12 بازدید