روز بصیرت

٩ دی نور ایمان منجلی بود             ٩ دی ذکر لبها یا علی بود

٩ دی روز مرگ اهل فتنه                  ٩ دی روز بیعت با ولی بود

نماد صبر و عزت بود آن روز            شکوه استقامت بود آن روز 

       تمام نقشه ها شد نقش بر آب             تجلی بصیرت بود آن روز

نه دی روز حق روز خدا بود                       شکوه غیرت اهل ولا بود

نوای «لیتنا کنّا معک» داشت                       نه دی کل ارض کربلا بود

/ 0 نظر / 13 بازدید