و باز جمعه .......

عصر یک جمعه دلگیر،

دلم گفت: بگویم، بنویسم

که چرا عشق به انسان نرسیدست،

چرا آب به گلدان نرسیدست،

و هنوزم که هنوز است، غم عشق به پایان نرسیدست

بگو حافظ دل ‌خسته ز شیراز بیاید،

بنویسد که هنوزم که هنوز است،

چرا یوسف گم‌گشته به کنعان نرسیدست و

چرا کلبه احزان به گلستان نرسیدست 

عصر این جمعه دلگیر،

وجود تو کنار دل هر بی‌دل آشفته شود حس

کجایی گل نرگس؟؟؟


  کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد؟     

سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد؟

 

کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس

بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد؟...


/ 0 نظر / 14 بازدید