نی نی تپلی

خیلی از درس مامان مونده بابایی هم که همش میگه بخون درست رو بچه م یاد بگیره 33.gif

اما تو میدونی مامان حوصله درس خوندن نداره همش دوست داره با تو حرف بزنه

به تکون خوردن ها و ورجه وورجه کردن های بامزه ت نیگاه کنه 08.gif

خلاصه خودش رو با تو مشغول کنه 05.gif

ولی مثل اینکه نمیشه باید برم درس بخونم تازه حدود ۶۰ صفحه از ۲۸۰ صفحه رو خوندم فردا هم ساعت ۱۱ امتحان دارم 13.gif

گل تپلم 49.gif

برای مامان دعا کن (برای بابا هم همینطور)

با تکون خوردن هات به مامان دلگرمی بده عزیز دلم  باشه مامان؟  فدای تو گل پسرم بشم من08.gif

مواظب خودت باش مامان                                          خدانگهدارت

/ 0 نظر / 2 بازدید