صادق آل محمد (ع)شـهــر مـدیـنـه گـشـته سـیـه پوش

شــمـع ولایــت گـردیــده خـامـوش
کـشـتـه شـد صـادق آل مـحـمّـد(ص)
شـشـمـیـن اخـتـر سـپـهــر سـرمـد
جان ها فدای امام صادق (ع)
سلطان مذهب، قرآن ناطق


/ 1 نظر / 14 بازدید
Sam

سلام عسل خاله خوبی ؟؟؟؟؟؟؟ این مامانیت چرا به مناسبت روزت اپ نکرده ؟؟؟؟؟!!![عصبانی] زود اپ کن برا نی نیمون فنگ خاله روزت مبارک[قلب][قلب][ماچ][ماچ][گل][لبخند][نیشخند]