جمعه

السلام علی المهدی

سلام دوستان

باز هم جمعه ای دیگر آمد........

چه جمعه ها برامون عادی شدند !!!

می آیند و می روند!!!!!!

هفته ها چه زود به جمعه ختم می شوند و جمعه چه زود غروب می کند....

همه جمعه ها مثل هم....

کجایی جمعه متفاوت با جمعه ها و روزها و لحظه ها؟!!!!!

کجایی جمعه بی غروب!!!

/ 1 نظر / 11 بازدید